ÜTOPiYA

Bilgi Şöleni

english   german   arabic   turkish
salih_sari / 2022-05-12 23:58:11 / İlkçağ / Tıklanma: 124

Süleyman Mabedi

Mabedin İnşa Düşüncesi  

Davud, M.Ö 1000 yıllarında Kudüs şehrini fethetmiş, onun kendi kültür değerlerine ve yaşam biçimine ve o dönem sosyal ve ekonomik şartlarına uygun olarak imar etmiştir. Çevre devlet ve toplumların muhtemel saldırılarına karşı koya bilmek için şehrin